NOVIM ZNANJEM DO NOVOG ZANIMANJA

otvorite vrata boljem sutra

saznajte više

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH NOVA ZANIMANJA SARAJEVO

Obrazovanje odraslih važna je komponenta sistema cjeloživotnog učenja

Na generalnoj konferenciji UNESCO-a 1976, godine koncept obrazovanja odraslih definisan je na način da uključuje skup svih organizovanih obrazovnih procesa, sadržaja, nivoa i metoda, bez obzira na to nastavlja li osoba školovanje, razvija svoje sposobnosti i proširuje znanje ili poboljšava svoje tehničke ili stručne kvalifikacije. Takve aktivnosti mijenjaju stavove ili ponašanje u perspektivi osobnog razvoja pojedinca i u perspektivi učestvovanja u uravnoteženom i nezavisnom socijalnom, privrednom i kulturnom razvoju.

Sve navedeno je dio obrazovnog sistema jedne zemlje koji bi trebao biti ravnopravan sa ostalim dijelovima obrazovnog sistema.

Zbog navedenih razloga, ustanova za obrazovanje odraslih „NOVA ZANIMANJA“ pripremila je nastavne planove i programe za formalno i neformalno obrazovanje odraslih iz različitih oblasti, a koje će implementirati kroz stručni nastavni kadar.

JAVNI KONKURS – UPIS JE U TOKU

Javni konkurs za upis u programe formalnog obrazovanja odraslih za sticanje prekvalifikacije, dovalifikacije III i IV stepena obrazovanja možete preuzeti na linku:

Javni konkurs (.pdf)

PROGRAMI I ZANIMANJA

  • SREDNJE OBRAZOVANJE
  • PREKVALIFIKACIJA
  • DOKVALIFIKACIJA
  • INFORMATIKA
  • STRANI JEZICI
  • Medicinska sestra
  • Vozač motornih vozila
  • Mašinski tehničar
  • Moler- farbar
  • Kuhar, Konobar

spisak svih programa i zanimanja

ciljevi

CILJEVI

Osnovni cilj kreiranja Ustanove je obezbijediti pristup obrazovnom procesu široj društvenoj zajednici. Glavne ciljne grupe su zaposleni koji imaju specifične potrebe za sticanjem novih vještina i kompetencija, odrasli koji su odustali od obrazovanja u toku formalnog ciklusa, ali imaju želju da se vrate u obrazovni proces, nezaposlene, odrasle osobe koje stiču prvo zanimanje i svi oni koji žele da unaprijede znanja i vještine.

detaljnije

onama

O NAMA

Osnivanjem Ustanove za obrazovanje odraslih, težimo kreiranju platforme za pokretanje novih obrazovnih programa, kako bi omogućil prilagođavanje obrazovnih programa potrebama stanovništva i poslodavaca u Kantonu Sarajevo, ali i šire. Na taj način, ispunili bi se preduslovi za stručno osposobljavanje, sticanje neformalnog i formalnog obrazovanja (kroz dokvalifikaciju i prekvalifikaciju) te time zadržavanje pa čak i povećanje broja radnih mjesta u Kantonu Sarajevo.

detaljnije

pin

POSTAVITE PITANJE