Blog

JAVNI POZIV – Za upis u Programe kratih obuka neformalnog obrazovanja odraslih za poslove: Kuhara, Konobara i Recepcionera

O PROGRAMU Upis u Programe kratkih obuka za poslove: kuhara, konobara i recepcionera, Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova Zanimanja” provodi u sklopu projekta “USAID TURIZAM” koji se realizuje u okviru programa malih grantova u USAID Turizam projektu.   KRATKI OPIS OBUKA? Obuka Kuhara – osnove kuharstva, vođenje kuharske evidencije, prijem i slaganje robe, pripremanje jednostavnih […]

JAVNI POZIV za učešće u Programu podrške poduzetništvu na području Kantona Sarajevo

JAVNI POZIV za učešće u Programu podrške poduzetništvu na području Kantona Sarajevo ✓ Imaš poslovnu ideju? ✓ Ili hobi za koji misliš da može postati nešto više? ✓ Želiš razviti svoje poduzetničke vještine i započeti sopstveni biznis? Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe sa prijavljenim mjestom boravka na […]

JAVNI POZIV – Za upis u akreditovane programe formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih za zanimanja: Kuhar, Konobar, Poslastičar i Operater na CNC mašinama

O PROGRAMU Upis u Programe formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih za navedena zanimanja Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova Zanimanja” provodi u sklopu projekta “Gledaj svoja posla” koji se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje- Faza II (LEP II)” koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BIH. […]

JAVNI POZIV – Za upis u akreditovane programe formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih Po programu sufinansiranja mjere Obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba sa područja Općine Novo Sarajevo

USLOV ZA UPIS: Da kandidati imaju prebivalište na području Općine Novo Sarajevo; Da se nalaze na  evidenciji nezaposlenih na birou Novo Sarajevo prije objave Javnog poziva Općine Novo Sarajevo, odnosno prije 20.04.2022.godine. Kandidati se mogu upisati u sljedeće programe formalnog obrazovanja : IV STEPEN Grafički tehničar-Web dizajna Poslovno – pravni tehničar Ekonomski tehničar Mašinski tehničar […]

JAVNI POZIV – Za upis u akreditovane programe formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih za zanimanja: Kuhar, Konobar, Poslastičar i Operater na CNC mašinama

Upis u Programe formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih za navedena zanimanja Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova Zanimanja” provodi u sklopu projekta “Gledaj svoja posla” koji se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)” koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BIH. Na […]

Općina Novo Sarajevo – Javni poziv Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija

Općina Novo Sarajevo, dana 25.04.2022.godine objavila je: JAVNI POZIV obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija U cilju realizacije Programa aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja, Općina Novo Sarajevo raspisala je javni poziv za sve a) zainteresirane ustanove, centre za obuku ili druge organizacije koje su registrovane za ovu vrstu djelatnosti i nalaze se na listi Ustanova […]

Općina Centar – JAVNI POZIV za dodjelu sredstava sufinansiranja troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba

Općina Centar Sarajevo, dana 25.04.2022.godine objavila je: JAVNI POZIV za dodjelu sredstava sufinansiranja troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba Pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti osobe od navršenih 18 do 50 godina starosti koje ispunjavaju slijedeće uslove: a) da imaju prebivalište na području općine Centar Sarajevo; b) da se nalaze na evidenciji JU […]

Posjeta načelnika Općine Novo Sarajevo – dr Hasana Tanovića

Dana 22. marta je prostorije Ustanove “Nova zanimanja”  posjetio načelnik Općine Novo Sarajevo dr Hasan Tanović sa svojim saradnicima. Razlog posjete je bio provođenje završne faze Projekta sufinansiranja troškova obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija za nezaposlene osobe sa područja Općine Novo Sarajevo. Načelnik je nakon sastanka sa upravom Ustanove “Nova zanimanja” prisustvovao polaganju završnog ispita polaznika […]

JAVNI POZIV ZA UPIS U PROGRAME PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE – JANUAR 2022

JAVNI POZIV za upis u programe prekvalifikacije i dokvalifikacije za sljedeća zanimanja

JAVNI POZIV za upis u programe prekvalifikacije i dokvalifikacije – septembar 2021

JAVNI POZIV za upis u programe prekvalifikacije i dokvalifikacije za sljedeća zanimanja