Ciljevi

Osnovni cilj kreiranja Ustanove “Nova zanimanja” je obezbijediti pristup obrazovnom procesu široj društvenoj zajednici. Glavne ciljne grupe su zaposleni koji imaju specifične potrebe za sticanjem novih znanja, vještina i kompetencija unutar lične i građanske perspektive zaposljenja.

Odrasle osobe koje su odustale od obrazovanja u toku formalnog ciklusa, ali imaju želju da se vrate u obrazovni proces, nezaposlene, odrasle osobe koje stiču prvo zanimanje i svi oni koji žele da unaprijede svoja znanja i vještine.

nova zanimanja ciljevi

Tri strateška zadatka

Povećanje kvaliteta i efektivnosti sistema obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa novim zahtjevima društva zasnovanog na znanju i promjena obrazaca nastave i učenja.

Dostupnost obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa principima cjeloživotnog učenja, bržeg zapošljavanja, razvoja karijere, jednakih šansi i društvene kohezije.

Otvaranje obrazovanja i osposobljavanja prema najširoj populaciji, u svjetlu boljeg povezivanja rada i društva i odgovora na izazove koji nastaju u procesu globalizacije.