JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU “OSNOVNA ANDRAGOŠKA OBUKA” KOJU ORGANIZUJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH “NOVA ZANIMANJA” U SARADNJI SA DVV INTERNATIONAL – URED ZA BOSNU I HERCEGOVINU

PREDMET:  Prijava za sudjelovanje u programu: “Osnovna andragoška obuka”

 

Poštovani,

 

Obavještavamo vas da Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja” u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (“Sl. novine KS”, br. 40/15 i 40/20) član 44. tačka 6. Koja glasi: “Organizator obrazovanja odraslih obavezan je jednom godišnje organizirati andragoško stručno usavršavanje za svoje uposlenike” organizuje obuku za andragoško stručno usavršavanje po javno važećem programu “Osnovna andragoška obuka”.

 

Osnovna andragoška obuka namijenjena je svim akterima u nastavnom procesu obrazovanja odraslih, bilo da se radi o javnim obrazovnim institucijama ili nekom drugom obliku obrazovne organizacije. Sticanje znanja i vještina, unapređivanje stručnih kompetencija kadrova i usvajanje andragoških principa u obrazovnim organizacijama, omogućava obogaćivanje obrazovne ponude i osiguravanje kvaliteta procesa obrazovnog rada s odraslima, što je u skladu sa usvojenim zakonima o obrazovanju odraslih i doprinosi njegovoj implementaciji.

U okviru ove obuke učesnici će imati priliku učiti o psihološkim osnovama, karakteristikama i stilovima učenja odraslih, motivima i barijerama u učenju odraslih, ulozi nastavnika, komunikaciji, grupnoj dinamici, vizualizaciji i prezentaciji u obrazovnom radu, kao i o grupnom radu, samostalnom radu, interaktivnim metodama i interaktivnoj nastavi u obrazovanju odraslih.

 

Nakon uspješno završene obuke svi učesnici će dobiti  Uvjerenje o osposobljavanju koje ima status Javne isprave, a kojim se potvrđuje sticanje osnovnih kompetencija neophodnih za realizaciju programa obrazovanja odraslih.

 

Planirani termini održavanja osnovne andragoške obuke su:

  • I Modul:16. i 17.10.2023.godine
  • II Modul: 25. i 26.10.2023.godine
  • III Modul: 09. i 10.11.2023.godine
  • IV Modul: 20. i 21.11.2023.godine
  • Supervizija: od 06. do 08.12.2023.godine

 

U prilogu dostavljamo obrazac prijave za učešće na obuci, te je potrebno da, ukoliko ste zainteresirani, prijavu za učešće dostavite na e-mail: novazanimanja@gmail.com.

 

Prijavljeni učesnici osnovne andragoške obuke su dužni potpisati ugovor o provođenju obuke sa DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu kao nosioca troškova i Ustanovom “Nova zanimanja” kao organizatorom obuke.

 

Planirani broj učesnika za ovu obuku je 18. Nakon popunjenog broja svim prijavljenim učesnicima će biti dostavljen Plan i program realizacije obuke.

 

Ustanova “Nova zanimanja” organizuje realizaciju provođenja osnovne andragoške obuke, a troškove obuke snosi  DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu

 

Javni poziv ostaje otvoren do popune broja učesnika.

 

S poštovanjem,