JAVNI POZIV – Za upis u akreditovane programe formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih Po programu sufinansiranja mjere Obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba sa područja Općine Novo Sarajevo

USLOV ZA UPIS:

 • Da kandidati imaju prebivalište na području Općine Novo Sarajevo;
 • Da se nalaze na  evidenciji nezaposlenih na birou Novo Sarajevo prije objave Javnog poziva Općine Novo Sarajevo, odnosno prije 20.04.2022.godine.

Kandidati se mogu upisati u sljedeće programe formalnog obrazovanja :

IV STEPEN

 • Grafički tehničar-Web dizajna
 • Poslovno – pravni tehničar
 • Ekonomski tehničar
 • Mašinski tehničar
 • Građevinski tehničar
 • Turističko hotelijerski tehničar
 • Tehničar hortikulture

III STEPEN

 • Zidar-fasader
 • Keramičar – podopolagač
 • Moler – farbar
 • Bravar
 • Operater na CNC mašinama
 • Zavarivač
 • Vozač motornih vozila
 • Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina
 • Kuhar
 • Konobar
 • Lugar
 • Stolar
 • Tapetar- dekorater
 • Plinski i vodoinstalater
 • Elektroinstalater

 

Također, kandidati se mogu upisati i u Programe neformalnog obrazovanja, za sljedeća zanimanja tokom cijele godine:

 • Program neformalnog obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje: Izrađivač kožne galanterije.
 • Program neformalnog obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje: Kovač, kazandžija, zlatar.
 • Program neformalnog obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje Operater na CNC mašinama CNC operater.
 • Program neformalnog obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje: Bravar, elektroinstalater, elektromehaničar, zavarivač.
 • Program neformalnog obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje: Kuhar, konobar, poslastičar.
 • Program neformalnog obrazovanja za rukovaoca građevinskim i pretovarnim mašinama: kran, bager, valjak i viljuškar.

Informacije o Javnom pozivu za upis u Programe formalnog i neformalnog obrazovanja, kandidati mogu dobiti lično u Ustanovi za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja“ Sarajevo na lokaciji u ulici Hamdije Kreševljakovića 18/III, pozivom na broj telefona 033/550-755 ili putem e-maila novazanimanja@gmail.com.

JAVNI POZIV OSTAJE OTVOREN DO POPUNE BROJA MJESTA ZA UPIS ODNOSNO DO UTROŠKA ODOBRENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA.