JAVNI POZIV – Za upis u akreditovane programe formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih za zanimanja: Kuhar, Konobar, Poslastičar i Operater na CNC mašinama

Upis u Programe formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih za navedena zanimanja Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova Zanimanja” provodi u sklopu projekta “Gledaj svoja posla” koji se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)” koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BIH.

Na Javni poziv mogu se prijaviti nezaposlena lica sa područja Kantona Sarajevo koja ispunjavaju slijedeće preduslove:

 • SSS sprema,
 • državljanstvo BiH,
 • kandidat/kinja stariji od 18 godina.

Kriterijumi za odabir kandidata:

 • da je kandidat na evidenciji nezaposlenih osoba kod JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo,
 • da spada u kategoriju nezaposlenih mladih do 35 godina i/ili nezaposlenih žena.

  Zainteresovana lica mogu se prijaviti u periodu od 23.05. do 20.06. 2022. godine popunjavanjem prijavnog obrasca (na linku), uz koji je potrebno dostaviti Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

  Prijave se mogu predati lično ili poštom na slijedeću adresu:

  Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja”, ulica Hamdije Kreševljakovića 18/III, ili elektronski na mail  adresu: novazanimanja@gmail.com.

  Za dodatne informacije pozovite:

  033/550-755
  033/550-756
  060/31 54 395
  061/838-855