JAVNI POZIV – Za upis u Programe kratih obuka neformalnog obrazovanja odraslih za poslove: Kuhara, Konobara i Recepcionera

O PROGRAMU

Upis u Programe kratkih obuka za poslove: kuhara, konobara i recepcionera, Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova Zanimanja” provodi u sklopu projekta “USAID TURIZAM” koji se realizuje u okviru programa malih grantova u USAID Turizam projektu.

 

KRATKI OPIS OBUKA?

Obuka Kuhara – osnove kuharstva, vođenje kuharske evidencije, prijem i slaganje robe, pripremanje jednostavnih jela sa naglaskom na praktičnim vježbama u profesionalnom okruženju;

Obuka Konobara – konobarski bonton, higijena i tehnike usluživanja;

Obuka Recepcionera – Tehnologija rada recepcije, doček i prijem gostiju, vježbe i praktičan rad na programu hotelskog softvera;

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na Javni poziv mogu se prijaviti:

  1. nezaposlena lica sa područja Kantona Sarajevo koja ispunjavaju sljedeće preduslove:
  • SSS sprema,
  • državljanstvo BiH,
  • kandidat/kinja stariji od 18 godina.
  1. zaposlene osobe (zaposleni u sektoru turizma ,ugostiteljstva, ili u drugim srodnim djelatnostima)
  2. studenti

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA


Za nezaposlene osobe:

  • Da je kandidat na evidenciji nezaposlenih osoba kod JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo,

Za zaposlene osobe:

  • Ugovor o radu i obrazac JS3100 kao dokaz da je kandidat zaposlen,

Za studente:

  • Potvrda obrazovne institucije da je kandidat ima status studenta u toj Instituciji.

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Zainteresovana lica mogu se prijaviti u periodu od 01.11. do 15.11.2022. godine popunjavanjem prijavnog obrasca (na linku), uz koji je potrebno dostaviti dokumentaciju navedenu u dijelu POTREBNA DOKUMENTACIJA.

Prijave se mogu predati lično ili poštom na sljedeću adresu:

Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja”, ulica Hamdije Kreševljakovića 18/III, ili elektronski na email  adresu: novazanimanja@gmail.com.

Za dodatne informacije pozovite:

033/550-755,
033/550-756,

ili posjetite našu stranicu www.novazanimanja.ba

Ovu aktivnost podržava USAID putem Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini.