JAVNI POZIV ZA UPIS U PROGRAME PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE – JANUAR 2022

JAVNI POZIV za upis u programe prekvalifikacije i dokvalifikacije za sljedeća zanimanja