JAVNI POZIV za upis u programe prekvalifikacije i dokvalifikacije – septembar 2021

JAVNI POZIV za upis u programe prekvalifikacije i dokvalifikacije za sljedeća zanimanja