Općina Centar – JAVNI POZIV za dodjelu sredstava sufinansiranja troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba

Općina Centar Sarajevo, dana 25.04.2022.godine objavila je:

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava sufinansiranja troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba

Pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti osobe od navršenih 18 do 50 godina starosti koje ispunjavaju slijedeće uslove:
a) da imaju prebivalište na području općine Centar Sarajevo;
b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ najmanje 3 mjeseca,
c) da nemaju nikakvih novčanih primanja.

Vanredno školovanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija može se vršiti u obrazovnim ustanovama za obrazovanje odraslih, upisane u Registar kod kantonalnog ministarstva nadležnog za oblast obrazovanja, a koje rade po odobrenom programu formalnog obrazovanja odraslih za sticanje srednjeg obrazovanje.

Pravo na dodjelu sredstava ne mogu ostvariti osobe koje su za tu namjenu dobile finansijsku podršku drugih institucija, ustanova i sl.

Detaljnije informacije možete pogledati na sljedećem linku: Javni poziv prekvalifikacije-dokvalifikacije 22.pdf (centar.ba)