Programi

Obrazovni programi

Programi – Formalno obrazovanje

FORMALNO OBRAZOVANJE: učenje usmjereno od strane nastavnika ili instruktora koje se stiče u obrazovnim ustanovama, a prema nastavnim planovima i programima odobrenim od nadležnih obrazovnih vlasti.

22 programa formalnog obrazovanja

Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja” akreditovala je od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 22 programa formalnog obrazovanja, i to:

medicinska-sestra

Medicinska sestra-tehničar

Medicinska sestra – tehničar je zanimanje koje podrazumijeva znanja i vještine neophodne u njegovanju i liječenju bolesnih ljudi, ali i u prevenciji i zaštiti zdravlja.

Medicinske sestre – tehničari rade na području unaprijeđenja zdravlja, spriječavanja bolesti, liječenja i rehabilitacije. Nakon srednje škole stiče se zvanje medicinska sestra – tehničar, a može se zaposliti na različita radna mjesta – od patronaže do jedinica intenzivne njege – nekad rade samostalno, nekad u timu, a nekad pomažu doktorima. Najviše medicinskih sestara radi u bolnicama.

Stomatološka sestra- tehničar

U okviru ovog programa polaznici će biti osposobljeni da asistiraju doktoru-stomatologu.

Cilj je osposobiti polaznike za proceduru prijema pacijenata, zatim za pripremanje i raspremanje radnog mjesta, mješanje materijala, sterilizaciju i dezinfekciju instrumenata, vođenje administracije, održavanje aparata, pripremu stomatoloških aparata, instrumenata, lijekova i potrebnog materijala, te da prati rad stomatologa i asistira na način predviđen u ovoj oblasti (dodaje potrebne instrumente, lijekove, tampone, anestetike).

Psiho gerijatrijska sestra- tehničar

Ovaj program nudi polaznicima priliku da steknu temeljna općeobrazovna znanja, zatim znanja i vještine u području zdravstvene njege na nivou njegovatelja, sticanje sposobnosti pružanja usluga bazične njege i pomoći, nadzora i praćenja, te uočavanja promjena kod starijih osoba. Isto tako program omogućava i sticanje znanja i vještina za pomoć provođenja higijene, odijevanja, hranjenja i kretanja starijih i nemoćnih osoba, razvijanje pozitivnog odnosa i ponašanja prema starjim i nemoćnim osobama, te sticanje lične odgovornosti u radu.

poslovno-pravni-tehnica

Poslovno – pravni tehničar

Ovaj program polaznicima omogućuje osposobljenost za profesionalni rad i nastavak obrazovanja u struci na visokoškolskim institucijama, sposobnost za praćenje i usvajanje ekonomskih, poslovnih i pravnih znanja iz preduzetništva, računovodstva, menadžmenta, finansija, bankarstva i poslovnog prava, spremnost za praćenje naprednog, elastičnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja

Ekonomski tehničar

Ovaj program će polaznicima omogućiti primjenu stečenih teoretskih i praktičnih znanja na poslovima knjigovodstvene evidencije, vođenja poslovnih knjiga i poslovne korespondencije. Završetkom programa polaznici će biti osposobljeni za praktično obavljanje bankarskih poslova na nivou srednje škole, te će imati priliku da usvoje savremene metode rada trgovinsko-marketinškog karaktera i da iste primijene u praksi.

Mašinski tehničar

Mašinski tehničari se bave poslovima vezanim za projektovanje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i mašina. Mogu raditi u odeljenjima konstrukcije mašina i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje mašinskih dijelova i alata te u kontroli rukovanja i održavanja alatnih mašina u proizvodnim pogonima. Konstruisanjem alata i mašina bave se u timu sa mašinskim inženjerima.

Operater na CNC mašinama

CNC operater radi u fabrikama mašinske obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje mašinskih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stiču se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim mašinama u proizvodnji kao i izradi mašinskih dijelova pri remontu mašina i uređaja. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke.

Zavarivač

Polaznici će biti osposobljeni za sve konvencionalne i većinu specijalnih postupaka zavarivanja. Ispitivanje i kontrolu zavarenih spojeva, i otklanjanje grešaka zavarenih spojeva.

Bravar

Cilj programa je osposobiti polaznike za za proizvodnju različitih ručnih alata, jednostavnijih dijelova mašina, metalnih ograda, metalnih prozora, vrata i drugih metalnih građevinskih elementa, metalnog namještaja itd.

gradjevinski-tehnicar

Građevinski tehničar

Ovim programom polaznici će biti osposobljeni za projektovanje objekata niskogradnje (drumske i željezničke saobraćajnice, mostovi, tuneli, hidrotehnički objekti, objekti komunalne infrastrukture, konstruktivni dijelovi objekata visokogradnje).

Zatim, osposobljavanje polaznika za projektovanje konstrukcije kod objekata visokogradnje, za projektovanje gradske infrastukture, nadzor pri izvođenju objekata niskogradnje i visokogradnje, rukovođenje prilikom izrade svih objekata niskogradnje i visokogradnje, te rukovođenje pri sanaciji i održavanju objekta.

Zidar-fasader

Osposobiti polaznike za malterisanje svih vrsta zidova, izradu hidro i termičkih izolacija, izrada svih vrsta klasičnih fasada, ugradnja stolarije i bravarije, izrada svih vrsta podloga i slično.

Keramičar-podopolagač

Osposobiti polaznike za postavljanje zidnih i podnih keramičkih pločica, izrada teraco podova, plastičnih podova, vinas podova, kamenih podova i slično.

Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina

Ovim programom će se nastojati polaznicima omogućiti teorijska i praktična znanja uz sticanje vještina za primjenu i samostalan rad u okviru zanimanja Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina.

Upoznavanje polaznika sa konstruktivnim rješenjima motora i motornih vozila, građevinskim i pretovarnim mašinama, njihovim glavnim dijelovima, principom rada, načinom upravljanja i održavanja.

Pored navedenog, cilj ovog programa je i omogućiti polaznicima sticanje neophodog zananja iz oblasti saobraćajnih propisa kao i znanja o faktorima bezbjednosti drumskog saobraćaja.

Moler-farbar

U okviru ovog programa polaznici će biti osposobljeni za bojenje zidnih površina, farbanje drvenih i metalnih konstrukcija-stolarija, bravariju, finalnu obradu zidnih površina, te postavljanje zidnih tapeta kao finalna obrada fasada i slično.

Tapetar-dekorater

Polaznici će biti osposobljeni za presvlačenja namještaja platnom, tapeciranje sjedišta u automobilima, autobusima, željezničkim vagonima, avionima, ukrašavanje prostora posebnim tkaninama, sagovima.

Stolar

Polaznici će biti osposobljeni da ovladaju postupcima savremenih tehnologija u obradi drveta.

Polaznicima će biti omogućeno da savladaju osnovne principe izbora pribora, alata i mašina za određene operacije, zatim da pripremaju, kroje i obrađuju materijale od drveta, te da konstruišu i izrađuju različite vrste namještaja i građevinske stolarije.

Hotelsko- turistički tehničar

Polaznici će biti osposobljeni za primjenu stečenih teoretskih i praktičnih znanja na poslovima u ,,hotelsko – turističkim,, preduzećima –recepcijski poslovi, agencijski poslovi, poslovi korespondencije kako u ponudi tako i u potražnji, mjenjački poslovi, poslovi evidencije usluga, kao i posrednički poslovi.

Zatim za komunikaciju na stranim jezicima u pismenoj i usmenoj formi i kulturu i umjetnost kao i devizne i carinske propise.

kuhar

Kuhar

Cilj programa je osposobiti polaznike da samostalno obavljaju pripremanje svih vrsta jela, napitaka i poslastica, organizuju rad u kuhinji, vode kuhinjsku evidenciju, rukuju urađajima instaliranim u kuhinji i dr.

Konobar

Polaznici će biti osposobljeni da samostalno obavljaju poslove ugostiteljskog usluživanja hranom i pićem u svim vrstama ugostiteljskih objekata na savremen način. Vode evidenciju zalihe robe u magacinu i točionici pića, ispunjavaju trebovanja, vrše prijem robe i slaganje robe po vrstama, i o svemu vode urednu evidenciju.

lugar

Tehničar hortikulture

Polaznicima će ovim programom biti omogućen rad na poslovima biljne proizvodnje, trgovine cvijećem i biljnim proizvodima, projektovanjem, podizanjem i održavanjem zelenih površina, njegom i gajenjem cvijeća, te ozelenjivanjem životne sredine i uređenjem zelenih površina. Isto tako, polaznici će imati priliku savladati poslove na izradi cvijetnih aranžmana i organizaciju dekoracije unutrašnjeg prostora.

Ovaj obrazovni profil omogućava ispoljavanje estetskih i kreativnih potencijala.

Lugar

Polaznici će biti upoznati sa postupkom, načinom i značenjem obavljanja poslova lugara. Tu spadaju poslovi čuvanja šuma i lovišta od svih oblika šumskih šteta i štetočina, a prije svega uzgoj i sudjelovanje u dijelu poslova iskorištavanja šuma, te postupkom vođenja evidencija i drugih poslova koji se obavljaju u ovoj struci.

Vozač motornih vozila

Ovaj program omogućuje polaznicima sticanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova vozača motornog vozila. Cilj programa je i osposobljavanje polaznika za sigurno i pravilno upravljanje motornim vozilom na cestama, sticanje znanja i vještina za pravilno upravljanje motornim vozilom, uređajima i opremom tokom rada te njihovo pravilno održavanje, zatim sticanje znanja o sigurnosti pri radu, te razvijanje ekološke svijesti i lične odgovornosti.

Top